Mecenats

Zhampeisov Duman Abiltaevich

Опубликовано 05.05.2016.

“Құқықтану” мамандығының философия докторы (PhD).

2004 жылы заң факультетін бітірді.