Жаңалықтар

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Опубликовано 24.10.2017.

КазГЮИУ

Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті
(Қазақстан, Семей қ-сы)

3

Белостоктағы Қаржы мен Басқарудың Жоғарғы Мектебі (WSFiZ)
(Польша)

Құрметті әріптестер!

Сіздерді  «ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ: ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ» (конференцияның басым тілі-ағылшын) тақырыбындағы 2017 жылдың 21 қарашасында Семей қаласының Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің базасында, мекен-жайы Абай к-сі 109, серіктес-ЖОО Белостоктағы Қаржы мен Басқарудың Жоғарғы Мектебі (WSFiZ), Польша, қатысуымен ұйымдастырылған  халықаралық ғылыми-тәжірибелік видеоконференцияға қатысуға шақырамыз.

Ғылыми тәжірибенің мақсаты:

Дағдарыстан кейінгі кезеңдегі Қазақстан мен әлем мемлекеттеріндегі әлеуметтік-экономикалық жағдайларды жақсартудың қазіргі проблемалары бойынша шетелдік серіктестер мен ҚазИГЗУ ғалымдарының арасында ой- пікірлер алмастыру.

Конференцияға Қазақстан және Польшаның жетекші ғалымдары қатысады деп жоспарлануда.

Конференцияның өту тілі : қазақ, орыс, ағылшын тілдері.

Конференция жұмысының бағыты:

Видеоконференция - «ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ: ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ» (конференцияның өту тілі : қазақ, орыс, ағылшын тілдері), модераторлары PhD доктор Турдиева З. М., э.ғ.к., Тахтаева Р. Ш.

Конференция шеңберінде ПОҚ мен магистранттар келесі бағыттар бойынша сырттай қатысады деп болжануда:

1 Бағыт – Әлеуметтік-экономикалық өсім тұрақтылығын қамсыздандыру  адами әлеуетті дамыту факторы ретінде; жауапты экономика магистры Тлемисова Ж. М.

2 Бағыт – Қазақстан Республикасының қаржы нарығы: теориясы, әдіснамасы және даму перспективасы; жауапты э.ғ.к., Молдажанов М. Б.

Конференцияға қатысу үшін жұмыстарды 2017 жылдың 10 қарашасына дейін ұйымдастыру комитетіне жіберу керек:

  1. Қатысу үшін өтінім, үлгі бойынша (Қосымша).
  2. Баяндама мәтіні.

Баяндаманы рәсімдеу талаптары:

1) Баяндама мәнітінің көлемі 3-5 бет.; формат MS Word (*.doc немесе *.rtf);  файл атауы және жекелеген файлдар автордың тегімен аталуы тиіс. 

2) Бет үлгісі: А4. Барлық жиегі – 2 см. Шрифт: Times New Roman, KZ Times New Roman; кегль – 14. жоларалық интервал – 1. Азат жол: 1,25. Кестелер, схемалар, суреттердің атауы болуы тиіс.

3) оң жақ басында автордың аты-жөні қалың қаріптермен кіші әріптермен басылады. Астында ортасына қарай  баяндама атауы қалың қаріптермен бас әріппен жазылады.  Астына қарай  –  оқу дәрежесі, лауазымы, мекеменің толық атауы, автордың жұмыс орны, мемлекет, е-mail. Бір интервалдан кейін азат жолдан соң- баяндама мәтіні жазылады.

4) Баяндама мәтіні қайта жөнделмейді, ол түпнұсқа болып табылады. Конференция материалдарының жиынтығы тікелей көшіріп қою әдісімен басылады.

5) Мәтін соңына пайдаланылған әдебиеттер тізімі орналастырылады.  Мәтіндегі сілтеме тік жақшаның ішінде пайдаланылған әдебиет тізімінің нөміріне сәйкес рәсімделеді, мысалға: [6, с. 2]. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі библиографиялық сипаттама стандартының талаптарына сәйкес рәсімделуі тиіс. (ГОСТ 7.1.–2003). Сілтеме міндетті!!!

Баяндамалардың электорнды жиынтығы ғылыми конференция басталғанға дейін басылып шығарылады деп күтілуде.

Баяндамаларды келесі электронды мекен-жайға жіберулеріңізді сұраймыз:

1 Бағыт,  jansaia86@mail.ru,            Жансая Муратовна              87751752475

2 Бағыт,  mmarat84@inbox.ru,         Марат Бетимбаевич             87753420510

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Семей қ-сы, Абая к-сі, 109, Қазақ инновациялық гуманитарлық – заң университеті.

Ұйымдастырушылық жарна: басылым үшін төлем 1000 теңгені құрайды (басылым көлемі 5 беттен асып кеткен жағдайда әр бет үшін қосымша 500 теңге алынады). Шетелдік авторлардың баяндамалары үшін басылым ТЕГІН.

Ұйымдастырушылық жарна төлеу үшін қаржылық реквизиттер:

 «Қазақ инновациялық гуманитарлық – заң университеті» БМ

«Қазақстан Халық банкі» АҚ

РНН 511700061447,

БИН 980440002042,

ИИК KZ976010261000026178,

БИК HSBKKZKX

Төлем атауы: Конференция материалдары жинағы үшін

«Казкоммерцбанк» АҚ

РНН 511700061447,

БИН 980440002042,

ИИК KZ249260301112931003,

БИК KZKOKZKX

Төлем атауы: Конференция материалдары жинағы үшін

Қосымша

 «ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ЕЛДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ: ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ» тақырыбындағы 2017 жылдың 21 қарашасында Семей қаласында өтетін конференцияға қатысу үшін

ӨТІНІМ

1

Аты-жөні (толығымен)

 

2

Баяндама тақырыбы

 

3

Жұмыс орны (мемлекет, ұйым атауы , кафедрасы)

 

4

Лауазымы

 

5

Дәрежесі

 

6

Телефон: жұмыс/ үй

 

7

E-mail

 

8

Пошталық мекен-жайы

 

Үлгі

Молдажанов М. Б, Молдажанова А.М.

(1 бос жолақ)

РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА

(1 бос жолақ)

К.э.н, старший преподаватель кафедры финансы и учет

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, г.Семей

mmarat84@inbox.ru   

(1 бос жолақ)

        Баяндама мәтіні

(1 бос жолақ)

        Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1.    …..

2.    …..

Құрметпен, Ұйымдастыру комитеті