Жаңалықтар

Заң факультетінің элективті пәндерінің презентациясы

Опубликовано 07.02.2020.

КазГЮИУ заң факультетінің оқытушылары, 03.02.2020-05.03.2010 ж білім беру бағдарламаларының элективті пәндерінің презентациясы өтті:.
03.02.2020 ж. күні 5В030100-«Құқықтану» және 5В030300 «Құқық қорғау қызметі» мамандығының 3 курс студенттері үшін өтті.
04.02.2020 ж. күні 5В030100- «Құқықтану» және 5В030300 «Құқық қорғау қызметі» мамандықтарының 2 курс студенттері үшін өтті.
05.02.2020 ж. күні 6В04220 – «Құқықтану» және 6B12330- «Құқық қорғау қызметі» білім беру бағдарламаларын 1 курс студенттеріне арналған, презентация барысында оқытушылар студенттерге элективті пәндердің мазмұнын және олардың баламаларын, сабақтан кейін күтілетін құзыреттілігін көрсетті.