Жаңалықтар

Элективті пәндердің таныстырылымы

Опубликовано 07.02.2020.

"Бизнес және басқару" кафедрасының оқытушылары 2020 жылдың 06-07 қаңтарында «Есеп және аудит», «Экономика», «Қаржы», «Мемлекеттік және жергілікті басқару» білім беру бағдарламалары бойынша қазақ және орыс тіліндегі 1-3 курс студенттеріне және магистратураның 1 курстарына элективті пәндер презентациясын өткізді.Таныстырылым барысында студенттер 2020-2021 оқу жылына элективті пәндермен және олардың баламаларымен танысты. Бұл іс-шара студенттердің келесі пәндерде құзыреттілігін арттыруға ықпал етеді.
Презентация элективных дисциплин
06-07 января 2020 года преподаватели кафедры «Бизнес и управление» провели презентацию элективных дисциплин по образовательным программам «Учет и аудит», «Экономика», «Финансы», «Государственное и местное управление» для студентов обучающихся на казахском и русском языке 1-3 курсов и магистрантам 1 курса. Во время презентации студенты были ознакомлены с элективными дисциплинами и их альтернативами на 2020-2021 учебный год. Данное мероприятие способствует увеличению компетенций у студентов в последующих дисциплинах.