Хабарландыру

2020 ж. сәүір айында өткізілетін семинар сабақтарының бағдарламасы мен кестесі

Опубликовано 02.04.2020.

ҚР 2015-2020 жж арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы   Стратегиясының мақсаттарын көздейтін, парасаттылық пен адамгершілік  маңыздылығын түсіндіру үшін  арналған Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінде 2020 ж. сәүір айында өткізілетін семинар сабақтарының

Бағдарламасы мен кестесі

 Семинар аты Лектор Өткізілу мерзімі, уақыты Группа, факультет
1 Жемқорлыққы қарсы мәдениетті қалыптастыру Каражанов М.Д., доктор PhD

Қылмысты саралау негіздері

01.04.2020

15.35

ЮФ 3 курс 311, 315, 317 гр.
2  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет Утебаев Е.К., к.ю.н.

Уголовное право РК (особенная часть)

03.04.2020

14.30

 ЮФ
3  Заң және адамгершілік Каражанов М.Д., доктор PhD.

Қылмысты саралау негіздері

08.04.2020

15.35

 ЮФ
4  Адамгершілік – асыл қасиет Жампеисов Д.А.

ҚР азаматтық құқығы (ерекше бөлім)

14.04.2020

12.20

 ЮФ
5  

Парасат ақыл мәнез жарастығы

Калдыбаева Д.О.

Кәсіпкерлік және нарықтық экономика және негіздері

10.04.2020г.

11:00

ГМУ-901, ІТ-901, СМС-901, ЭЭ-901, ВТ-901

ФИТЭ

6 Адалдық жолынан айнымайық Төкен Әлия Адайқызы.

Азық-түлік саласындағы стандарттар мен нормативтік құжаттарды əзірлеу технологиясы

20.04.2020г.

12:00

И-315

ФИТЭ

7  Адамгершілік – адамдықтың айнасы

 

Сабитов С.М. Основы оперативной деятельности 20.04.2020

14.30

 ЮФ
8 Парасаттылық және академиялық адалдық д.ю.н. Матаева М.Х. 27.04.2020 ФИТЭ