ҒТК құрамы

ҚАЗАҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ ЗАҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ҒЫЛЫМИ – ТЕХНИКАЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ

 1. Матаева М.Х., Құқықтық мәселелер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты жөніндегі проректор
 2. Жарыкбасова К.С., Оқу - әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор
 3. Жампеисов Д.А., Стратегиялық даму жөніндегі проректор
 4. Кафтанджиев Христо, Халықаралық ынтымақтастық және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі проректор
 5. Уранхаева Г.Т., заң факультетінің деканы
 6. Сеитова Ш.Б., Гуманитарлық факультетінің деканы
 7. Кыдырмолдина А.Ш., АТЭФ деканы
 8. Майшекина Э.С., «Мемлекеттік - құқықтық пәндер» кафедрасының меңгерушісі
 9. Утебаев Е.К., «Қылмыстық – құқықтық пәндер» кафедрасының меңгерушісі
 10. Ибрагимова Ф.Г., «Азаматтық – құқықтық пәндер» кафедрасының меңгерушісі
 11. Туйебаев М.М. Философия және политология кафедрасының меңгерушісі
 12. Избасарова Ф.Д. «Педагогика және психология» кафедрасының меңгерушісі
 13. Мукажанова К.Т. Филология кафедрасының меңгерушісі
 14. Абенова Г.А. Тарих және география кафедрасының меңгерушісі
 15. Силыбаева Б.М. "Қолданбалы биология" кафедрасының меңгерушісі
 16. Турдиева З.М. «Қаржы және есеп» кафедрасының меңгерушісі
 17. Аманбаева-Рахимбаева А.А. Экономика және менеджмент кафедрасының меңгерушісі
 18. Курманбаев Е.А. Информатика және математика кафедрасының меңгерушісі
 19. Атабаев Ж.Т., Экономикалық зерттеулердің ғылыми-зерттеу орталығының директоры
 20. Шанбай Т., “Алаштану” ғылыми-зерттеу орталығының директоры
Создано 09.03.2016

Обновлено 03.06.2019