Редакциялық алқа

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА

БАС РЕДАКТОР

Курманбаева Ш.А. – саяси ғ.д., профессор, ҚазИГЗУ ректоры

ЖАУАПТЫ РЕДАКТОР

Қайшатаева А.К. – з. ғ. к., ҚазИГЗУ  даму стратегиясы және ғылым жөніндегі проректоры

РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС

Смағұлов А.А. – з. ғ. д., профессор, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Заңнама және сот-құқықтық реформа комитетінің мүшесі
Комарова В.В. - з.ғ. д., профессор, Мәскеу мемлекеттік заң университетінің конституциялық және муниципалды құқық кафедрасының меңгерушісі.
Кутафина О. Е., Мәскеу қ., Ресей Федерациясы
Рахметов С.М.-з. ғ. д., профессор, Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу, қылмыстық-атқару заңнамасы және сот сараптамасы бөлімінің бас ғылыми қызметкері
Баетов А.Б. – з. ғ. д., Қырғызстан Халықаралық университетінің вице-президенті, Қырғыз Республикасы
Оторова Б.К. – з.ғ. к., Ж. Баласағұн атындағы  Қырғыз ұлттық университетінің Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасының доценті, Қырғыз Республикасы
Пилявский В.П.-э. ғ. д., т. ғ. к., профессор, "Санкт-Петербург бизнес және инновациялар институты" қосымша кәсіптік білім беру дербес коммерциялық емес білім беру ұйымының ректоры, Санкт-Петербург қ., Ресей Федерациясы
Жуков Б. М. – э. ғ. д., профессор, Оңтүстік Менеджмент институтының менеджмент, маркетинг және кәсіпкерлік кафедрасының меңгерушісі, Краснодар қ., Ресей Федерациясы
Левченко Т. П. - э. ғ. д., Сочи мемлекеттік университеті қонақ үй және мейрамхана бизнесі кафедрасының профессоры, Сочи қ., Ресей Федерациясы
Хаджи А.Ш. – ф. ғ. к., Кастаману университеті, Конья қ., Түркия
Кобылянский А.В. - п. ғ. д., профессор, Винница ұлттық техникалық университетінің Тіршілік қауіпсіздігі және қауіпсіздік педагогикасы кафедрасының меңгерушісі, Винница қ., Украина
Колмогоров Л. С. – псих.ғ.д., Ресей Федерациясы, Барнаул қаласы, Алтай мемлекеттік педагогикалық университетінің Психология кафедрасының профессоры
Чхенкели В.А. – б.ғ. д., профессор, Иркутск мемлекеттік аграрлық университетінің морфология және физиология кафедрасының меңгерушісі
Ежова А. А., Иркутск қ., Ресей Федерациясы
Мухамеджанов О. З. - з. ғ. д., профессор, Ташкент мемлекеттік заң университеті, Ташкент қаласы, Өзбекстан

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА

Матаева М.х. - з. ғ. д., т. ғ. к., ҚазИГЗУ-дың құқықтық мәселелер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат жөніндегі проректоры (редакция алқасының төрағасы)
Жарықбасова К. С. - т. ғ. д., ҚазИГЗУ, оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры
Жампеисов Д. А. - құқық бойынша PhD, ҚазИГЗУ
Қаражанов М. Д. – құқық бойынша PhD докторы, ҚазИГЗУ, заң факультетінің деканы
Сейтова Ш.Б. – фил.ғ.д., ҚазГЗИУ, " Рухани жаңғыру " орталығының директоры
Кыдырмолдина А.Ш. – б. ғ. к., ҚазИГЗУ, қолданбалы биология кафедрасының доценті
Майшекина Э. С. – PhD докторы, ҚазИГЗУ, мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі
Өтебаев Е.К. – з. ғ. к., ҚазИГЗУ, қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі
Ибрагимова Ф.Г. – з. ғ. к., ҚазИГЗУ, азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі
Сыдықов Н. Б. - тех. ғ. к., ҚазИГЗУ, БКН кафедрасының меңгерушісі
Рахимжанова А. М. - PhD докторы, ҚазИГЗУ, қолданбалы биология кафедрасының меңгерушісі
Аймкулов Р. А.– PhD докторы, ҚазИГЗУ, бизнес және басқару кафедрасының меңгерушісі
Төлебаева Қ.Т. – фил.ғ.к., ҚазИГЗУ, филология кафедрасының меңгерушісі
Сұлтанова Н. К., –пед.ғ.к., ҚазИГЗУ, педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі
Болатова к. б. – т. ғ. к., ҚазИГЗУ әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар кафедрасының меңгерушісі

БАСПА ҚЫЗМЕТІ ЖӨНІНДЕГІ МАМАН

Құрманова А. А. - ҚазИГЗУ ғылым бөлімінің маманы

Создано 05.11.2016

Обновлено 08.10.2020