Аттестаттау және аккредиттеу

Институционалдық аккредиттеу

Қазақстандық білім беру сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігiнің Аккредиттеу кеңесінің шешімімен 5 жыл мерзімге (06.01.2014 ж. Куәлік IA№ 0023) институционалдық аккредиттеуден өткен:

Институционалдық аккредиттеу туралы куәлік

Мамандандырылған аккредиттеу

Қазақстандық білім беру сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігiнің Аккредиттеу кеңесінің шешімімен 5 жыл мерзімге (28.03.2015 ж. – 27.03.2020 ж.) мамандандырылған аккредиттеуден өткен:

1. 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті»

2. 5В020500 «Филология»

3. 5В030100 «Құқықтану»

4. 5В030300 «Құқық қорғау»

5. 5В050600 «Экономика»

6. 5В050900 «Қаржы»

7. 5В060200 «Информатика»

8. 5В070100 «Биотехнология»

9. 6М020500 «Филология»

10. 6М030100 «Құқықтану»

11. 6М060200 «Информатика»

12. 6D030100 «Құқықтану»