Курстар туралы

Біліктілікті жетілдіру және мамандарды қайта даярлау институтының КУРСТАРЫ ЖӨНІНДЕ

  1. Біліктілікті көтермелеу.

Біліктілікті жетілдіру және мамандарды қайта даярлау институты біліктілікті жоғарлату курстарында оқытады.

Курс ұзақтығы – 4 апта (144 сағат), 3 апта (108 сағат), 2 апта (72 сағат), 1 апта (36 сағат)

Курстарда оқыту мерзімі мег басталу уақыты келісім бойынша анықталады.

Курстарда оқытуды жоғары кәсіпті мамандар арнайы зертханаларды қолданып жаңа оқыту технологиялары бойынша өткізеді. Оқыту ұзақтығы 1 аптадан бастап.

Оқу ақысы: 1 апта: 8000-10000 тенгеге дейін (10-20 адамнан топ болған кезде).

Курстарда оқыту тілі: мемлекеттік және орыс тілі.

Жеке бағдарламалар бойынша оқыту кезінде тапсырыс берушінің біліктілікті көтермелеу курсының тақырыбына қатысты ниеті мен оның мерзімі бойынша ниеті ескеріледі.

Жеке бағдарламалар бойынша оқу ақысы 3000 теңге сағаты.

  1. ЖОО мен колледждердің профессорлық-оқытушылық құрамының тағлымдамасы.

Тағлымдама мерзімі мен тақырыбы қосымша келесіледі.

Жеке бағдарламалар бойынша тағлымдама құны  30 000 тенге аптасы.

Тыңдаушы ретінде есептелу үшін келесі құжаттарды ұсынған жөн:

- электронды мекен-жайға өтінім;

- жеке бас куәлігінің көшірмесі;

-  оқу сомасын төлеу туралы квитанция немесе төлем туралы тапсырма көшірмесі.

Біліктілікті жоғарлату курстарын сәтті аяқтаған адамдарға курстарды бітіргені туралы сертификат беріледі (ҚР Білім және ғылым министрлігі бекіткен үлгідегі).

БЖК тыңдаушылары университетте шығарылған типтік бағдарламалар мен жоспарлармен, әдістемелік жобалармен, оқу құралдары мен оқулықтармен танысып оларды сатып ала алады.

Реквизиттер:

БИН 980440002042, Кбе 17, СТН 511700061447, ИИК KZ 976010261000026178 АО Қазақстанның Халық банкі БИК HSBKKZKX

Алушы:

ҚазИГЗУ-дің Біліктілікті жетілдіру және мамандарды қайта даярлау институты.

Біздің мекен-жай:

Семей қ., Ленин көш, 11 үй, 24 кабинет

Веб. сайт: www.semuniver.kz;

Эл. мекен-жай: ipk.pk@bk.ru.

Қалалық емес тыңдаушыларға «Студенттік үйдің» қонақ үй блогынан ақылы бөлмелер беріледі.

БЖК КУРСТАРЫНЫҢ ҮЛГІЛІ БАҒДАРЛАМАСЫ

 

п/п

Курс атауы Курс жетекшісінің Т.А.Ж. Кімге арналған
 
1 Фирманың экономикалық қауіпсіздігі Тахтаева Римма Шаймарданқызы

э.ғ.к

Банк саласы мамандарына, менеджерларға, магистранттар мен бакалаврларға
2 ҚР венчурлік бизнес ерекшеліктері Тахтаева Римма Шаймарданқызы

э.ғ.к

Кәсіпкерлерге, қаржы саласы жетекшілеріне
3 Қазіргі педагогикалық және психологиялық технологиялар Избасарова Фарида Динсаинқызы п.ғ.к., доцент, педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі Мектеп, колледж және ЖОО мұғалмдері мен оқытушыларына, арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарының қызметшілеріне
4 Писхологиялық тренингтер Избасарова Фарида Динсаинқызы п.ғ.к., доцент, педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі Мектеп, колледж және ЖОО мұғалмдері мен оқытушыларына
5  «Дінтану» курстары Туйебаев Махмут Мамырбекұлы ф.ғ.к., профессор Мектеп, колледж және ЖОО мұғалмдері мен оқытушыларына, магистранттар мен бакалаврларға діни ұйымдар қызметшілеріне
6 Аралық, арбитраждық соттардың қызметін құқықтық реттеу Тастекеев Қайрат Құлбайұлы з.ғ.к. Заңгер-кеңесшілерге, заң мамандықтары колледждері мен ЖОО оқытушыларына,  магистранттар мен бакалаврларға
7 Азаматтық және азаматтық іс жүргізуді оқытудың және құқық қолданудың сұрақтары Ибрагимова Флюра Ғалымқызы з.ғ.к. азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі Заңгер-кеңесшілерге, заң мамандықтары колледждері мен ЖОО оқытушыларына,  магистранттар мен бакалаврларға
8 Қызмет көрсету саласындағы шарттық қатынастар және оларды қорғау Ибрагимова Флюра Ғалымқызы з.ғ.к. азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі Заңгер-кеңесшілерге, заң мамандықтары колледждері мен ЖОО оқытушыларына,  мемлекеттік сатып алулар бойәынша қызметкерлерге
9 ҚР еңбек құқығының өзекті мәселелері Жампеисов Думан Әбілтайұлы

(PhD) докторы,  азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының доценті

Заңгер-кеңесшілерге, заң мамандықтары колледждері мен ЖОО оқытушыларына,  магистранттар мен бакалаврларға
10 ҚР отбасы құқығын оқытуда интерактивті әдістер Разиева Динара Бағдатқызы

азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқытушысы

Заңгер-кеңесшілерге, заң мамандықтары колледждері мен ЖОО оқытушыларына,  магистранттар мен бакалаврларға
11 ҚР ҚК, ҚР ҚПК және ҚР ҚАК жаңа редакциясы аясында қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық атқару құқықтарын құқық қолдану және оқыту мәселелері Утебаев Ержан Кенесұлы з.ғ.к. қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі Заң мамандықтары колледждері мен ЖОО оқытушыларына,  күзет фирмаларының қызметшілеріне, магистранттар мен бакалаврларға
12  «G-Global-EXPO-2017» жобасын жүзеге асыру аясында қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқарудың өзекті мәселелері Қаражанов Малик Дулатұлы (PhD) докторы,  Біліктілікті жетілдіру және мамандарды қайта даярлау институтының директоры Заңгер-кеңесшілерге, заң мамандықтары колледждері мен ЖОО оқытушыларына,  магистранттар мен бакалаврларға, қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметшілерге
13 Қазақстан экономикасын модернизациялау алғышарты ретінде энергияның қалпына келтіру көздерінің даму бағыттары Турдиева Зухра Махмұтқызы – э.ғ.к., «Қаржы және есеп» кафедрасының меңгерушісі Кәсіпкерлерге, ғылыми қызметкерлерге, колледждер мен ЖОО оқытушыларына,  магистранттарға
14 Колледждер мен ЖОО-да әдебиет пәнін оқытудың мәселелері Гайнуллина Фарида Ахметқызы п.ғ.к, доцент Колледждер мен ЖОО оқытушыларына,  магистранттар мен бакалаврларға
15 Оқытушылардың педагогикалық шеберлектерін шыңдаудың тиімді жолдары Тлебалдина Нургуль Казанбайқызы педагогика ғылымдарының кандидаты Колледждер мен ЖОО оқытушыларына,  магистранттар мен бакалаврларға
16 Мемлекеттік жастар саясатын заңнамалық қамтамасыз ету Жампеисов Думан Әбілтайұлы (PhD) докторы,  азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының доценті Заңгер-кеңесшілерге, заң мамандықтары колледждері мен ЖОО оқытушыларына,  магистранттар мен бакалаврларға, акимат қызметкерлеріне
17 Отандастардың (оралмандардың) репатриациясын құқықтық реттеу мәселелері Жампеисов Думан Әбілтайұлы

(PhD) докторы,  азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының доценті

Заңгер-кеңесшілерге, магистранттар мен бакалаврларға,  Қазақстандағы БҰҰ менеджерлеріне
18 Мемлекеттік тілдегі іс жүргізу (3 кезең бойынша) Мұқатаева Алма Мұқайқызы

Ректор кеңесшісі

Садыкова Раиса Толеукызы филология магистрі

Қызметшілермен жұмыс істеу орталығының өкілдеріне, хатшы-іс жүргізушілерге
 
19  1-С бухгалтерия Құрманбаева Сәуле Тәңірбергенқызы

экономика магистрі, аға оқытушы

Жеке кәсіпкерлерге, бухгалтерлерге
20 Сапа менеджменті жүйесін құжаттандыру  (СМЖ құжаттарының мазмұны; СМЖ негізгі құжаттарының құрылымы және оны жобалау тәртібі; құжаттаманы басқару). Жарықбасова Клара Сауыққызы

тех.ғ.д., ОӘЖ проректор, бірінші проректор

ЖОО мен колледж басшыларына
21 English for beginner and intermediate levels Айтова Дина Мұратқызы шетел филологиясы магистрі магистранттар мен бакалаврларға, өз деңгейін көтеремін деген адамдарға
22 Тапсырыс бойынша Жеке жобаланған курстар - -

Біздің мекен-жай: ШҚО, Семей қ.,  Ленин к-сі, 11, кабинет 24.

Өтінім белгіленген нысанда қабылданады.

Өтінім осы жерде жүктеледі

Телефон: +77755386017, +77077484972

 Эл. Мекен жай: ipk.pk@bk.ru.           

Барлық толғандыратын сұрақтар бойынша Біліктілікті жетілдіру және мамандарды қайта даярлау Институтының директоры, PhD докторы Малик Дулатұлы Қаражановқа хабарласыңыз.

Создано 01.03.2016

Обновлено 29.05.2018