Білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық актілер

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы (Көшіру)
Оқу жетістіктерін сырттай бағалау нұсқаулығын бекіту туралы
Рұқсаттар және хабарламалар туралы (Көшіру)
Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы (Көшіру)
Білім беру жүйесіне тексеру жүргізу бойынша тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтарын бекіту туралы (Көшіру)
Жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау мен қорғау саласындағы тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парақтарын бекіту туралы (Көшіру)
Білім саласындағы тексеру бойынша тәуекел дәрежесін бағалау критерийлері мен тексеру парағының нысанын бекіту туралы (Көшіру)
Білім беру жинақтау салымы бойынша мемлекет сыйлықақысын есептеу әдістемесін бекіту туралы (Көшіру)
Базалық жоғары оқу орындарында магистрлер мен PhD докторларын нысаналы даярлау тетігін бекіту туралы (Көшіру)
Ұлттық біліктілік шеңберін бекіту туралы (Көшіру)
Білім беру ұйымдары түрлерінің номенклатурасын бекіту туралы (Көшіру)
Білім туралы (Көшіру)
Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы (Көшіру)
Мемлекеттiк жастар саясаты туралы (Көшіру)
Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы (Көшіру)
Ғылым туралы (Көшіру)
Ауылдық білім беру ұйымдарын бітірген тұлғалар үшін Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарына қабылдау квотасы белгіленген жоғары арнайы білім беру және бакалавриат мамандықтарының тізбесiн және ұлттық бірыңғай тестілеу және кешенді тестілеу жүргізілетін таңдау пәндері мен бейінді пәндер көрсетілген мамандықтар тізбесін бекіту туралы (Көшіру)
Сырттай, кешкі нысандарда және экстернат нысанында білім алуға жол берілмейтін кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін және Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру қағидаларын бекіту туралы (Көшіру)