ҒТК құрамы

ҚАЗАҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ ЗАҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ҒЫЛЫМИ – ТЕХНИКАЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ

п/п

Тегі, аты-жөні

Ғылыми дәрежесі, атағы

Лауазымы

 

Курманбаева Шырын Асылхановна

Саяси ғылымдарының докторы, профессор

КазГЮИУ Ректоры

 

Матаева  Майгуль Хафизовна

Заң ғылымдарының докторы

Ғылыми жұмыс және жаңа технологияларды коммерцияландырудың жөніндегі Проректоры

 

Жарыкбасова Клара Сауыковна

Техника ғылымдарының докторы

Оқу-әдістемелік жұмысының Проректоры

 

Жампеисов Думан Абильтаевич

PhD Докторы

Даму стратегиясын Проректоры

 

Уранхаева Гульмира Тельмановна

Саяси ғылымдарының докторы

Заң факультетінің деканы

 

Сейітова  Шынар Ботайқызы

 

Филология ғылымдарының докторы

Гуманитарлық факультеттің деканы

 

Кыдырмолдина Айнур Шаймуратовна

Биология ғылымдарының кандидаты, доцент

Ақпараттық технологиялар және экономика факультетінің деканы

 

Гайнуллина Фарида Ахметовна

Филология ғылымдарының кандидаты

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім және ғылым орталығының директоры

 

Каражанов Малик Дулатович

PhD Докторы

Біліктілікті арттыру және кадрларды қайта даярлау Қазигзу институтының директоры

 

Майшекина Эльдана Советовна

PhD Докторы

«Мемлекеттік - құқықтық пәндер» кафедрасының меңгерушісі

 

Ибрагимова Флюра Галимовна

Заң ғылымдарының кандидаты

«Азаматтық – құқықтық пәндер» кафедрасының меңгерушісі,

 

Утебаев Ержан Кенесович

Заң ғылымдарының кандидаты

«Қылмыстық – құқықтық пәндер» кафедрасының меңгерушісі

 

Силыбаева Батияш Мукановна

Биология ғылымдарының кандидаты

"Қолданбалы биология" кафедрасының меңгерушісі

 

Турдиева Зухра Махмутовна

PhD Докторы

«Қаржы және есеп»

 кафедрасының меңгерушісі

 

Толебаева Куралай Токтаровна

Филология ғылымдарының кандидаты

«Қазақ филологиясы»

 кафедрасының меңгерушісі

 

Избасарова Фарида Динсаиновна

Педагогика ғылымдарының кандидаты

«Педагогика және психология» кафедрасының меңгерушісі

 

Болатова Калымкас Болатовна

Тарих ғылымдарының кандидаты

«Тарих» кафедрасының меңгерушісі

 

Туйебаев Махмут Мамырбекович

Философия ғылымдарының кандидаты

«Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының меңгерушісі

 

Шустова Елена Павловна

Экономика ғылымдарының кандидаты

Білім беру бағдарламаларын интернационализациялау және ғылым орталығының директоры