ҒТК жұмысының жоспары

«БЕКІТЕМІН»

Қазақ инновациялық

гуманитарлық-заң

университетінің ректоры

саяси ғылымдарының

докторы,  профессор

 Ш.А.Құрманбаева

25 қыркүйек 2017 ж.

 

Күн тәртібі кеңесінің отырысында

Баяндамашылар

Жауапты

Қыркүйек

1

Жұмыс жоспарын Ғылыми-техникалық кеңесінің бекіту

Ғылым бойынша проректоры

 

2

Ғылыми-зерттеу жұмысының жоспарын 2017-2018 оқу жылы бекіту

Ғылым бойынша проректоры

 

3

Әртүрлі

 

 

Қараша

1.

Талдау жоспарын орындау басылымдар ғылыми әдебиет 2017 ж. және жоспарын басылымдарды 2018 ж. бекіту

Ғылым бойынша проректоры

Факультет декандары

2

Конференцияны жоспарын өткізу және ғылыми іс-шаралар университетінің 2018 жылға бекіту

Ғылым бойынша проректоры

Факультет декандары

3

Ғылыми-зерттеу нәтижелерін талдау және инновациялық жұмыс 2017 ж. (жылдық есепті қарау бойынша ҒЗЖ және СҒЗЖ) мен жоспарлары 2018 ж. (факультеттер бойынша)

Факультет декандары

Факультет декандары

4

Есептердің қарау және бекіту жобалары бойынша ҚР БҒМ

Ғылыми жетекшілері

Ғылыми жетекшілері

5

Әртүрлі

 

 

Желтоқсан

1

Есепті университеттің ҒЗЖ 2017 ж. жоспары ҒЗЖ университеттің 2018 ж. қарау

Ғылым бойынша проректоры

Факультет декандары

2

Университеттің ПОҚ Ғылыми еңбектері шетелдік басылымдарда және БҒСБК ұсынған журналдарда жарияланған туралы

Ғылым бойынша проректоры

 

3

 Әртүрлі

 

 

Қаңтар

1

Университеттің 2017 жылға бастамашылық зерттеу тақырыптарын жүзеге асыруын талдау

Ғылым бойынша проректоры

Кафедра меңгерушілері

2

Редакция журналының алқасы

«Вестник КазГЮИУ» туралы

Бас редактордың орынбасары

 

3

Әртүрлі

 

 

Наурыз

1

Ғылыми-зерттеу орталықтарының «Құқықтың өзекті мәселелері "; " экономикалық зерттеулер; инновациялық қызмет; "Алаштану" жұмысы туралы

Орталығының директоры

 

2

Ғылыми-зерттеуде студенттер мен магистранттарды тарту туралы

Факультет декандары

 

3

Ғылыми зерттеулерде университет ғалымдарының шетелдік әріптестерімен бірлесуі

Факультет декандары, Ғылым бойынша проректоры,

Проректор халықаралық байланыстары

 

4

Ғылым Күніне дайындау КазГЮИУ туралы

Ғылым бойынша проректоры

 

5

Әртүрлі

 

 

Мамыр

1

Ғылыми-тәжірибелік конференция өткізуге дайындық туралы, 20 жылдығына арналған КазГЮИУ-дың 60-жылдығына арналған КазГЮИУ ректоры қараша 2018 ж. Тарату ақпараттық хаттар.

Ғылым бойынша проректоры

 

2

Ғылыми-техникалық кеңесінің 2017-2018 оқу жылы жұмысының қорытындысы

Ғылым бойынша проректоры

 

3

Әртүрлі

 

 

КазГЮИУ ғылыми-техникалық кеңесінің 2016-2017 оқу жылына арналған жұмыс жоспары