Офис-тіркеуші қызметі

Офис-тіркеуші қызметі

Офис-тіркеуші кеңсесі – оқитындардың оқу жетістіктерінің бүкіл тарихы тіркеумен айналысатын қызмет. Тіркеуші кеңсесі академиялық (оқу) мәселелері бойынша университет құрамындағы құрылымды бөлімі болып табылады, оны оқу жұмысы бойынша проректор бақылайды.

Общее фото

Тіркеуші кеңсесінің негізгі қызметтері:

- Білім алушыға бекітілген оқу жоспарының негізінде, өзінің жеке оқу жоспарын жасауға, студенттердің орталықтандырылған тіркеуін, пәндердің пәнаралық таңдамалылығын қамтамасыз етіп, еркіндікті қамтамасыз ету;

- Білім алушыға оқытушыны таңдауға қамтамасыз ету;

- Білім алушының өзінің оқу оқу траекториясын таңдауға эвайзерлердің көмегі болуын қамтамасыз ету;

- Аттестациялық және емтихан тізімдемелерінің қауіпсіздігі,

- Транскрепт беру;

- Есеп берудің толық және қауіпсіздігі, сонымен қатар аттестацияға жауапкершіліксіз қарауды жою;

- Білім алушылар мен оқытушыларға оқытылатын пәндерге тіркеу және қайта тіркеу кезінде кеңес беру;

Офис-тіркеуші қызметінің ұжымы біліктіліктерін жоғарлату бойынша әрдайым жұмыс жүргізеді.

2

Офис-тіркеуші қызметінің бастығы–т.ғ.м., Құдайбергенов Мэлс Құдайбергенұлы.

Бас ғимарат, №3 каб., тел. 8 (7222) 36-03-63 (ішкі 118), e-mail:

semuniver_voud@mail.ru

 

3

Офис-тіркеуші қызметінің күндізгі оқу бөлімі бойынша маманы  – Доля Нина Валерьевна.

Бас ғимарат, №3 каб., тел. 8 (7222) 36-03-63 (ішкі 118), e-mail:

dolya_nina@mail.ru

 

4

Офис-тіркеуші қызметінің сырттай оқу бөлімі бойынша маманы  – Джакупова Арайлым Жумагалиевна.

Бас ғимарат, №3 каб., тел. 8 (7222) 36-03-63 (ішкі 118),  e-mail:

arailym_daj@mail.ru

 

5

Офис-тіркеуші қызметінің кешкі оқу бөлімі бойынша маманы  – Катранова Марина Кайратовна.

Бас ғимарат, №3 каб., тел. 8 (7222) 36-03-63 (ішкі 118), e-mail:

rox-85@mail.ru

7

Офис-тіркеуші қызметінің қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша маманы  – Пулукчу Наталья Николаевна.

Бас ғимарат, №17 каб., тел. 8 (7222) 36-03-63 (ішкі 118), e-mail:

natnik1977@mail.ru

 

6

Офис-тіркеуші қызметінің жоғары оқу орынынан кейінгі және кіріктірілген оқу бөлімі бойынша  маманы – Ахмадиева Токжан Ардаковна.

Бас ғимарат, №3 каб., тел. 8 (7222) 36-03-63 (ішкі 118),   e-mail:

togzhan-1985@mail.ru