Жаңалықтар

ҚазИГЗУ Қолданбалы биология кафедрасының «Жас ғалымдардың Қазақстан ғы-лымының дамуындағы үлесі» атты ғылыми онлайн-семинар

2020 жылдың 22 сәуірінде Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің қолданбалы биология кафедрасында (Google Hangouts платформасында) онлайн -режимінде «Жас ғалымдардың Қазақстан ғылымының дамуындағы үлесі» ғылыми он-лайн-семинары өтті. Семинарда 4 курс студенттерінің және 2 курс магистранттарының ғылыми зерттеулерінің барысы және нәтижелері тыңдалды:
1. Карменова Н. (И-424 топ) – Совершенствование технологии производства косме-тических средств с использованием лекарственных растений. Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Иващенко О.В.
2. Умирзакова С. (И-423 топ) – Ешкі және түйе сүтініен пробиотикалық өнім алуда сүтқышқылды бактериялардан консорциум құрастыру. Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Қырықбаева Ш.Т.
3. Мергенбаев Д. (МБ-222 топ) – Оценка качества животноводческой продукции Майского района на территории СИП. Ғылыми жетекшісі: б.ғ.к., Тазабаева К.А.
4. Бекшенева Р. (И-424 топ) – Разработка технологии производства кексов повы-шенной пищевой ценности из ржаной муки. Ғылыми жетекшісі: аға оқытушы Иващенко О.В
5. Кантбаева Б. (МБ-221 топ) – Абай ауданы ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапа-сын бағалау. Ғылыми жетекшісі: б.ғ.к., доцент Силыбаева Б.М.
6. Әбді Ж. (И-423 топ) – Өсімдік жəне жануар текті белок алу, олардың тиімділігін салыстыру. Ғылыми жетекшісі: б.ғ.к., доцент Байгапанова Р.Ж.
7. Амренова Ш. (МБ-221 топ) – Сүректі өсімдіктерді микроклондау арқылы көбей-ту жолдарын зерттеу. Ғылыми жетекшісі: б.ғ.к., доцент Силыбаева Б.М.

Онлайн-семинар барысында қатысушылар өздерінің ғылыми зерттеу жұмыстары-ның тақырыбын, мақсатын, өзектілігі мен міндеттерін таныстырды. Жас ғалымдар бұл онлайн-семинарда өз тәжірибелерімен бөлісіп, оқытушылар тарапынан ұсыныстар мен жақсы пікірлер естіді.

Модератор: 6М060700 «Биология» мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымда-рының магистрі, оқытушы Ахметжанова А.М.