Халықаралық сырттай ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

«ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: ДӘСТҮР МЕН ИННОВАЦИЯ» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

1 том

«ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: ДӘСТҮР МЕН ИННОВАЦИЯ»
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

2 том

Создано 26.12.2018

Обновлено 19.04.2020