ҒТК құрамы

ҚАЗАҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ ЗАҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ҒЫЛЫМИ – ТЕХНИКАЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ ҚҰРАМЫ

 1. Матаева М.Х., Құқықтық мәселелер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты жөніндегі проректоры
 2. Кайшатаева А.К. Стратегиялық даму және ғылым жөніндегі проректоры
 3. Жарыкбасова К.С. Оқу - әдістемелік жұмыс жөніндегі проректоры
 4. Шустова Е.П. Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректоры
 5. Қаражанов М.Д. Заң факультетінің деканы
 6. Мамырбеков А.Ф. Гуманитарлық факультетінің деканы
 7. Карипжанова А.Ж. Ақпараттық технологиялар және экономика факультетінің деканы
 8. Майшекина Э.С. «Мемлекеттік - құқықтық пәндер» кафедрасының меңгерушісі
 9. Утебаев Е.К.«Қылмыстық – құқықтық пәндер» кафедрасының меңгерушісі
 10. Ибрагимова Ф.Г. «Азаматтық – құқықтық пәндер» кафедрасының меңгерушісі
 11. Болатова Қ.Б. Тарих және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі
 12. Аимкулов Р.А. Бизнес және басқару кафедрасының меңгерушісі
 13. Рахимжанова А.М. Қолданбалы биология" кафедрасының меңгерушісі
 14. Тулебаева Қ.Т. Филология кафедрасының меңгерушісі
 15. Сыдықов Н.Б. Информатика және математика кафедрасының меңгерушісі
 16. Сұлтанова Н.К. Педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі
 17. Шанбай Т., “Алаштану” ғылыми-зерттеу орталығының директоры
 18. Атабаев Ж.Т. Экономикалық зерттеулердің ғылыми-зерттеу орталығының директоры
 19. Абишев Б.Х. ҚаЗИҒЗУ ғылыми лабораториялардың меңгерушісі