Студенттік үйірмелер

Студенттік үйірмелер

Атауы студенттік үйірмесі Жауапты кафедрасы Ғылыми үйірме жетекшісі
Заң факультеті
1 Ғылыми студенттік үйірмесі «Легисты» "Мемлекеттік-құқықтық пәндері" кафедрасы Смагулов Д.Е
2 Ғылыми студенттік үйірмесі «Білікті жас заңгер» "Азаматтық-құқықтық пәндері" кафедрасы Касиев Т.Б
3 Ғылыми студенттік үйірмесі «Кружок уголовного процесса» "Қылмыстық-құқықтық пәндері" кафедрасы Утебаев Е.К,.оқытушылар: «Қылмыстық-құқықтық пәндерінің» кафедрасы, магистрлер: Сабитов С.М, Сейданов А.Б, Айдарова А.А, Байгундинов Е.Н, Камбаров А.К, Темиргазин Р.Х
Гуманитарлық факультеті
1 Ғылыми студенттік үйірмесі «Рухани әлем» «Философия және саясаттану» кафедрасы Қанағатов Н.М.
2 Ғылыми студенттік үйірмесі «Психологическая наука и проблема современной молодежи», «Жан әлемі» "Педагогика және психология" кафедрасы Кононов Н.В Орынгалиева Ш.О
3 Ғылыми студенттік үйірмесі «Жебе», «Гималай» "Тарих және география" кафедрасы Карибекова М.Е, Улыкпанова М.М
4 Ғылыми студенттік үйірмесі «Филолог», «Speaking club» "Филология" кафедрасы Кабдуллина Г.М Касенова Зарина
Ақпараттық технологиялар мен экономика факультеті
1 Ғылыми студенттік үйірмесі «Искусство программирования» "Информатика және математика" кафедрасы Махамбаев Д.Б
2 Ғылыми студенттік үйірмесі «Финансист», «Бухгалтер» "Қаржы және есеп" кафедрасы Тлекина А.Б
3 Ғылыми студенттік үйірмесі «Биотехнологирационализаторы» "Қолданбалы биология" кафедрасы Силыбаева Б.М Тазабаева К.А
4 Ғылыми студенттік үйірмесі «Экономист», «Молодой управленец» "Экономика және менеджмент" кафедрасы Джунусова Д.С