Негізгі бағыттар

Негізгі бағыттар

Университеттің стратегиялық даму мүдделеріне сай келетін шетелдік жоғары оқу орындарымен серіктестік құру.

Шетелдік серіктес жоғары оқу орындарымен бірлескен білім беру бағдарламаларын әзірлеу (бакалавриат, магистратура бойынша 2дипломдық деңгейлер бағдарламасы).

Университет даярлайтын барлық мамандықтар бойынша магистрлар мен доктаранттар үшін шетелдерде тағылымнамадан өтудің ғылымибағдарламаларын дамыту және үйлестіру.

Университетінің бірлескен ғылыми-зерттеу бағдарламалары мен жобаларын басқару.

Университет студенттері, магистранттары және оқытушыларына арналған сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру.

Университетте халықаралық сипаттағы шаралар дайындау және өткізу(оның ішінде шетелдік жоғары оқу орындарының ғалымдары қатысуымен ҒПК, форумдар, семинарлар).

Халықаралық деңгейдегі шараларда университет өкілдігін жүзеге асыру.

Білім беру қызметтерінің халықаралық нарығында университеттің оң имиджін жасау.

Білім алуға шетелдік студенттерді тарту.

Фондрайзинг. Университетте халықаралық бағдарламалар мен жобаларды іске асыру үшін қосымша қаржыландыру көздерін іздеу.

Университеттің халықаралық қызметінбасқару және үйлестіру.

Создано 10.03.2016

Обновлено 15.03.2018