“Бизнес және басқару” кафедрасы

Кафедра меңгерушісі: Аимкулов Рахат Ашкенович

Кафедра меңгерушісінің ғылыми дәрежесі: PhD докторы.

Кафедра меңгерушісінің ғылыми қызығушылықтары: Кәсіпкерлік қызметті салықтық реттеу, Қаржы нарықтары және делдалдар.

Кафедра меңгерушісінің  жеке жетістіктері мен жұмыс тәжірибесі:

Аймкулов Рахат Ашкенович – PhD докторы, 2001-2010 ж. "Қаржы" кафедрасының қаржы пәндерінің оқытушысы»;

2010 -2011 жылдары "Қаржы" кафедра меңгерушісінің орынбасары - кәсіби тәжірибені ұйымдастыру және оған басшылық ету міндеттері, "Қаржы" мамандығы бойынша эдвайзер, кафедра бойынша ОЖЖ жасау және сағаттарды есептеу.

2011 – 2016 ж. ж. "Қаржы" кафедрасының кафедра меңгерушісі

2016 - 2018 жж. "Экономика және қаржы" кафедрасының доценті - "Қаржы" мамандығы бойынша МОП құрастыру, кафедраның аттестациясы мен акредитациясына, кәсіби тәжірибені ұйымдастыруына және басқаруына жауапты және т. б.

2018 жылғы қыркүйек-2019 жылғы тамыз "Қаржы, Есеп және бағалау" кафедрасының меңгерушісі, "Тұран-Астана" университеті, Нұр-сұлтан қаласы

2019-2020 жылдың қыркүйек айынан бастап "Бизнес және басқару" кафедрасының аға оқытушысы, магистратура бағдарламалары бойынша эдвайзер.

Жеке, кәсіби жетістіктері: Қазақстан мен Ресей Федерациясының Білім және ғылым саласындағы Комитет тізіміне(ВАК) енгізілген отандық және шетелдік басылымдарда жарияланымдар бар; Scorpus Thomson Reuters, салық салу, сақтандыру, мемлекеттік бюджет мәселелері бойынша 10-нан астам оқу құралдары шығарылды, "Сақтандыру: теория және практика"пәні бойынша РУМС ұсынған электронды оқулықтар, оқу құралдары бар.

Марапаттар:

2012-Семей қаласы әкімінің грамотасымен марапатталды

2012 - "Ерең еңбегі үшін" медалі

2016 ж. – "Ұлттық бизнес – рейтингтер одағының" нұсқасы бойынша «Жыл маманы»

Білімі:

1997 - 2001 ж. - Қазақстан қаржы-экономикалық институты-мамандығы «Қаржы және несие»

2008-2010 ж. - Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті – 6D050600-Экономика мамандығы бойынша докторантура

Дәрежесі: экономика бойынша философия докторы (PhD)

Қосымша білімі:

Біліктілікті арттыру: 2000ж. бағдарлама: ЖОО оқытушысының мультимедиялық өнімдерді әзірлеуі және пайдалануы, 2008 ж. Corporate Management, Zurich, 2012ж. "экономикалық міндеттер модельдері"; 2018 ж. Ж. Introduction of Research Themes and Tracks, 2019 ж. «Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби дамуы», бағдарлама қашықтықтан оқыту технологиялары және т. б.

«Бизнес және басқару» кафедрасы ақпараттық технологиялар және экономика факультетінің құрылымдық оқу-ғылыми бөлімі болып табылады.

Кафедрада Болон процесінің талаптарына сәйкес бәсекеге қабілетті кадрларды үш деңгейлі жүйе бойынша даярлау жүргізіледі: бакалавриат-магистратура-PhD докторантура.

Бакалавриат:

- 6В04116 Экономика;

- 6В04117 Есеп және аудит;

- 6В04118 Қаржы;

- 6В04119 Мемлекеттік және жергілікті басқару.

Магистратура:

- 7М04105 Экономика;

- 7М04106 Қаржы;

- 7М04107 Іскерлік әкімшілік.

PhD докторантура:

8D04105 Экономика.

«Бизнес және басқару» кафедрасының қызметі Білім берудегі инновацияларды іске асыруға, даярлау бағыттары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім алу арқылы тұлғаның зияткерлік, мәдени-адамгершілік дамуындағы қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған.

Профессор-оқытушылар құрамының ғылыми зерттеулері «Адами әлеуетті дамыту факторы ретінде әлеуметтік-экономикалық өсудің орнықтылығын қамтамасыз ету (0119РКИ0170)» және «Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің қазіргі жай-күйі мен даму проблемалары (0119рки0178)» ғылыми тақырыптары шеңберінде жүзеге асырылады.

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары кафедраның ҒЗЖ тақырыптары шеңберінде аймақтық, республикалық, халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға белсенді қатысу арқылы жүзеге асырылады.

Кафедрада 3 ғылыми үйірме жұмыс жасайды: «Қаржыгер», «Бухгалтер», «Экономика және басқару».

Кафедра білім алушыларын ғылыми мәселелерді қоюмен және шешумен практикалық таныстыру және олардың неғұрлым қабілетті, бірлескен халықаралық зерттеулерді іске асыруға тарту үшін кафедрада экономикалық зерттеулердің ғылыми-зерттеу орталығы жұмыс істейді.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы студенттерді, магистранттар мен докторанттарды тарта отырып, Қырғыз-Ресей Славян университетінің (ҚРСУ, Бішкек қ., Қырғыз Республикасы) ғалымдарымен бірлесіп ғылыми зерттеулерді іске асыруда.

2019 жылы жақын және алыс шетел университеттерімен бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу туралы екі шартқа қол қойылды:

- Варна менеджмент университеті (Варна, Болгария) 28.03.2019 жыл. Тақырыбы «Электрондық банк қызметтерін дамытудың интеграцияланған моделін әзірлеу». Жоба жетекшісі - профессор Благоев Веселин, кафедрадан орындаушы PhD Шустова Е. П.;

- Ресей Жаңа университеті (РосНОУ, Мәскеу қ., Ресей Федерациясы), 01.10.2019 жыл. Тақырыбы: «Innovative development of the regional economy (аймақтық экономиканың инновациялық дамуы)». Жоба жетекшісі - э.ғ.д., Плеханов атындағы Ресей экономика университетінің профессоры Морозов Михаил Анатольевич, кафедрадан орындаушы PhD Молдажанов М. Б.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми зерттеулерінің нәтижелері бойынша соңғы 5 жылда 13 монография, 25 оқу және оқу-әдістемелік құралдар, ҚР БҒМ БҒСБК ұсынылған журналдарда 42 мақала, халықаралық рейтингтік журналдарда 33 мақала жарияланды және «Ғылыми жұмысқа» 4 куәлік алынды:

  1. PhD Аманбаева А.А. «Ел экономикасындағы мемлекеттік стратегиялық болжау: проблемалар мен перспективалар» тақырыбында авторлық куәлік (№7101 18 желтоқсан 2019 ж.);
  2. PhD Молдажанов М.Б. «Қазақстан Республикасының туризмді дамыту басқармасын жетілдіру» тақырыбында авторлық куәлік (№6355 11 қараша 2019 ж.);
  3. э.ғ.к. Тахтаева Р.Ш. «Кластерлік экономика» тақырбында авторлық куәлік (№7193 23 желтоқсан 2019 ж.);
  4. PhD Шустова Е.П. «Banking.Textbook» оқу құралына авторлық куәлік (№ 12174 23 қыркүйек 2020 жыл).

Кафедраның оқу аудиториялары теориялық және практикалық сабақтарды өткізу үшін барлық қажетті жабдықтармен жабдықталған. Әрбір білім беру бағдарламасы бойынша мамандандырылған оқу аудиториялары бар: «Басқарушылық шешімдер кабинеті»; «Қаржы»; «Экономика және басқару»; докторанттар мен магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына арналған кабинет; мультимедиялық жабдықтармен жабдықталған ғылыми жобаларды орындауға арналған кәсіби кабинет.

Кафедраның білім беру бағдарламалары:

6В04118 Қаржы. Академиялық дәрежесі - бакалавр.

Қаржыгер - бұл қаржы нарықтарының үрдістерін жақсы білетін, қаржы ресурстарын сауатты басқара алатын, әртүрлі жобаларға ақшаны табысты сала алатын, тәуекелдерді талдай алатын және қаржылық қатынастарды реттей алатын маман.

Мансап және перспективалары: қаржыгерлердің қызметтеріне банктер, биржалар, экономикалық және қаржы қызметтері және т. б. мұқтаж. Қаржыгер мамандығы әмбебап болып келеді, бухгалтерден бастап ірі компанияның қаржы директорына дейін әр түрлі беделді қаржылық лауазымдарға жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді. Қаржыгерлер  кәсіпкерлерге капиталды басқаруға көмектесетін кеңесшілер немесе қаржылық кеңесшілер ретінде әрекет ете алады.

6В04116 «Экономика». Академиялық дәрежесі – бакалавр.

Экономист - бұл кәсіпорынның экономикалық қызметін жүзеге асыру жөніндегі маман, оның жұмысы өндірістің тиімділігі мен рентабельділігін, шығарылатын өнімнің сапасын арттыруға және жаңа түрлерін игеруге, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын оңтайлы пайдалану арқылы жоғары түпкі нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған.

Мансап және перспективалары: қаржы институттары, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық секторларының мекемелері, білім беру мекемелері, әр түрлі деңгейдегі жеке бизнес кәсіпорындары, мемлекеттік басқару органдары экономисттің қызметтерін қажет етеді. Экономикалық қызметтің әртүрлі салалары табысты мансапқа жетуге ықпал етеді.

6В04117 «Есеп және аудит». Академиялық дәрежесі - бакалавр.

Бухгалтер мамандығы - бүгінгі таңда экономика және қаржы саласындағы сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы бакалаврларды оқыту бухгалтерлік есеп пен есептілікте ақпаратты қалыптастырудың тұжырымдамалары мен нақты ережелерін түсінетін, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік аудитін жүргізудің заманауи дағдыларын меңгерген білікті бухгалтерлер мен аудиторларды даярлауға бағытталған.

Мансап және перспективалары: бухгалтердің қызметін әр түрлі қызмет салалары қажет етеді: өнеркәсіптік, медициналық, көлік, қызметтер, әртүрлі қаржы ұйымдары және басқа да көптеген қызмет салалары. Бухгалтер қызметінің әртүрлі салалары табысты мансапқа жетуге ықпал етеді.

6В04119 «Мемлекеттік және жергілікті басқару». Академиялық дәреже - бакалавр.

Бакалаврлар кіші ғылыми қызметкерлер, басқару лауазымдары, Мемлекеттік кәсіпорындардың менеджерлері, экономистер-қаржы-несие секторының басқару құрылымдарының менеджерлері, әлеуметтік саланың экономика мамандары лауазымдарын атқара алады.

«Бизнес және басқару» білім беру бағыты бойынша бейіндік пәндер: Математика; География.

Бизнес және басқару кафедрасының профессор-оқытушылар құрамы туралы мәлімет

Аты-жөні Атқаратын лауазымы Дәрежесі
1. Аимкулов  Рахат Ашкенович Кафедра меңгерушісі PhD докторы
2. Алимбетов Усен Сулейманович профессор Экономика ғылымдарының докторы
3. Мамедсупиев Мухтаржан Дамуллаевич профессор Экономика ғылымдарының докторы
4. Благоев Веселин Иванов профессор Экономика ғылымдарының кандидаты
5. Нурекенов Ныгметолла Гайнуллович экономика доценті Техника ғылымдарының кандидаты
6. Кайкен Жабайхан Баймухаметұлы доцент Экономика ғылымдарының кандидаты
7. Турдиева Зухра Махмутовна аға оқытушы PhD докторы
8. Молдажанов Марат Бетимбаевич аға оқытушы PhD докторы
9. Аманбаева Асемгуль Абдулмансуровна аға оқытушы PhD докторы
10. Карамбетова Жанар Ерболатовна аға оқытушы Экономика ғылымдарының кандидаты
11. Игнатьева Оксана Викторовна аға оқытушы Экономика ғылымдарының кандидаты
12. Шустова Елена Павловна аға оқытушы PhD докторы
13. Шойбакова Еркежан Оразбаевна аға оқытушы магистр
14. Курманбаева Сауле Танибергеновна аға оқытушы магистр
15. Муканова Лаура Кудайбергеновна аға оқытушы магистр
16. Жомартова Гульмира Сайпитиновна аға оқытушы магистр
17. Сейіт Жаннур Сейітқызы аға оқытушы магистр
18. Аубакиров Фазыл Магазбекович аға оқытушы магистр
19. Дюсембинова Жанар Сайпитиновна аға оқытушы магистр
20. Калдыбаев Мугаммар Музаффарович аға оқытушы магистр
21. Сыдыкова Айгуль Нургазыевна аға оқытушы магистр
22. Закимов Бакыт Турсынханович аға оқытушы
23. Казезова Маржан Казезовна аға оқытушы магистр
24. Айдарханова Турсынай Далеловна аға оқытушы магистр
25. Нурпеисова Асем Зейтеновна аға оқытушы магистр
26. Тлекина Анар Бакытовна аға оқытушы магистр
27. Аналбаева НазгульГабдулхаковна аға оқытушы магистр
28. Касенова Самал Оразгалиевна оқытушы магистр
29. Омарбаева Ардак Кенжебековна оқытушы магистр
30. Алимгазиева Айдана Серикхановна оқытушы магистр

 

 Кафедраның мекен-жайы: Абай көшесі, 107, № 2 ғимарат, №302,

E-mail: rahat_aim@mail.ru

Қабылдау күндері: Дс-Жм

Қабылдау уақыты: 14:00 - 16:00

Кафедраның Тел / факс: 8 (7222) 56-44-89, 8-747-199-35-08

«Бизнес және басқару» кафедрасының лаборанты:
Семейханова Әсем Мақсатқызы
E-mail: made_in_paradise@list.ru

 

 

 

 

 

Кафедра туралы жалпы ақпарат:

Кафедрада Болгария,Польша, Ресей және Қазақстанның озық ғылыми орталықтарымен байланыс жолға қойылған. Атап айтқанда София техникалық университеті, Қаржы және басқару жоғары мектебі; Алтай мемлекеттік универститеті; Горбачев атындағы  Кузбасс мемлекеттік техникалық университеті; Гумилев атындағы ұлттық Евразиялық университеті және т.б.
Кафедраның білім беру бағдарламалары:
 6В04118 «Қаржы»
"Қаржы" мамандығы студенттерге әртүрлі деңгейдегі бюджеттерді қалыптастыру және орындау процестері, аудит пен есептілікті жоспарлау тәртібі, кәсіпорындардың ақша ағындарын ұйымдастыру және басқару, инвестициялық қызмет, кәсіпорындар мен ұйымдардың, банктердің және басқа да қаржы мекемелерінің қаржыларын ұйымдастыру ерекшеліктері туралы кең білім алуға мүмкіндік береді.
"Қаржы "мамандығы бойынша білім беру бағдарламалары бірқатар бәсекелестік артықшылықтарға ие:
Біріншіден, білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып жасалған.
Екіншіден, кафедра оқытушылары жыл сайын әлемнің жетекші елдерінің жоғары оқу орындарында да өндірісте біліктілігін арттырады, бұл ПОҚ-ның кәсіби деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.
Үшіншіден, бұл профессор-оқытушылар құрамының үлкен практикалық тәжірибесі (банктер, салық органдары, кәсіпорындар және т. б.).
6В04116 «Экономика»
Экономист - бұл өндіріс тиімділігі мен рентабельділігін, өнімнің сапасы мен жаңа түрлерін дамытуға бағытталған, материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды оңтайлы пайдалану арқылы жоғары қорытынды нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған кәсіпорынның экономикалық қызметін жүзеге асыратын маман.
Экономистің білім тұжырымдамасы жаңа салаларда да қызметті дамытуға мүмкіндік береді, мысалы: табиғатты тиімді пайдалану, егіншілік, ресурстар мен энергия үнемдеу, баламалы энергетика, жасыл экономика, ғарышты игеру, жаңа материалдар әзірлеу, робототехника, биотехнология және т. б.
6В04117 «Есеп және аудит»
Бухгалтер мамандығы - экономика және қаржы саласындағы танымал мамандықтардың бірі. Бухгалтерлік есеп және аудит саласында бакалаврларды оқыту бухгалтерлік есеп пен аудитте ақпаратты қалыптастырудың нақты ережелері мен концепцияларын түсінетін білікті бухгалтерлер мен аудиторларды дайындауға бағытталған. Осы мамандық бойынша оқу барысында студенттер қаржылық, басқарушылық және салықтық есеп беруді ұйымдастыру, қаржылық есеп беруді құру, қаржылық есеп беруді талдау және аудит саласында ғылыми және практикалық білім алады.
6В04119 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»
Бакалаврлар кіші ғылыми қызметкерлер, басқару лауазымдары, мемлекеттік кәсіпорындардың менеджерлері, қаржы-несие секторының басқару құрылымдарының экономист-менеджерлері, әлеуметтік сала саласының экономикасы бойынша мамандар қызметтерін атқара алады.
Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері: Қазақстан Республикасы Президентінің Аппараты мен Әкімшілігі; ҚР Парламентінің аппараты; ҚР Үкіметінің әр түрлі құрылымдық бөлімшелері; экономика мен қаржыны басқару органдары (министрліктер, ведомстволар және агенттіктер); жергілікті басқару органдары (аудандар, қалалар, облыстар әкімдіктері) және атқарушы органдардың аппараттары; ұлттық мемлекеттік және жеке компаниялар, концерндер, корпорациялар және т.б. болып табылады.