Факультет туралы ақпарат

Факультет туралы ақпарат

КазГЮИУ-дың заң факультетінде оқу - беделді, бұл сапалы кәсіби дайындықтың кепілі.
Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің заң факультеті тек облыста ғана емес, республикада да жоғары білікті заңгер кадрларын дайындайды.
1998 жылдан бастап факультет 2000 жылы Қазақ мемлекеттік заң академиясы, 2002 жылы Қазақ гуманитарлық заң университеті болып қайта құрылған Қазақ мемлекеттік заң университетінің құрылымдық бөлімшесі ретінде қызмет етті.
2007 жылдан бастап заң факультеті ҚазГЗИУ-дың 3 факультетінің бірі болып табылады.
КазГЮИУ республиканың жетекші университеті, факультеттің құрылымдық бөлімшесі 20 жылдан бері қызмет етіп келеді.
Заңгерлерді даярлаудың жоғары деңгейін жоғары білікті оқытушылар тобы қамтамасыз етеді.
Заң факультетінде 3 кафедра бар: қылмыстық-құқықтық пәндер, азаматтық-құқықтық пәндер, мемлекеттік-құқықтық пәндер.
Оқу процесінде белсенді қолданылады: сот залы, қолданбалы бағдарламалары бар компьютерлік сыныптар және Интернетке шығу;
«Электрондық форматтағы қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу секторы», «Тергеу әрекеттерін жүргізу үшін арнайы техниканы қолдану секторы», «Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің электрондық моделін қолдана отырып, тергеу әрекеттерін жүргізу тактикасы секторы» қамтитын сотқа дейінгі тергеп-тексеру зертханасы, «Сотта суретке түсіру», «Құжаттарды техникалық-криминалистикалық зерттеу», «Қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеп-тексеру процесінде криминалистикалық модельдеу және болжау» қамтитын криминалистикалық зертхана.
Факультетте студенттердің шығармашылық әлеуетін іске асыру үшін барлық жағдай жасалған. Кафедраларда студенттік ғылыми үйірмелер жұмыс істейді. Факультет студенттері жыл сайын университетте өткізілетін ғылыми-практикалық конференцияларға, сондай-ақ республикалық және аймақтық конференцияларға, олимпиадаларға, конкурстарға белсенді қатысады.
Біздің студенттер тек жақсы оқып қана қоймай, сонымен қатар қызықты студенттік өмірмен де айналыса алады. Олар студенттік өзін-өзі басқару институтын дамытады (2019 жылы студенттік комитет құрылды), КВН ойнайды, университеттің спорттық іс-шараларына қатысады, мерекелік концерттер мен қайырымдылық акцияларын ұйымдастырады.
Заң факультетінде Жас Заңгерлер Достастығы ҚҚ, Заң клиникасы жұмыс істейді (халыққа тегін заң консультацияларын ұсынады).
20 жыл ішінде факультетті 15 мыңнан астам заңгер бітірді. Олар еңбек нарығында сұранысқа ие және орталық және жергілікті билік органдарында, құқық қорғау органдарында, көптеген фирмалар мен компанияларда, соның ішінде шетелдік компанияларда табысты жұмыс істейді.
Ғылыми атақтар мен дәрежелерді халықаралық деңгейде тану, студенттердің, оқытушылардың, ғылыми қызметкерлердің академиялық ұтқырлығын қамтамасыз ету мақсатында Оқытудың үш деңгейлі жүйесіне (бакалавриат – магистратура - докторантура) көшу жүзеге асырылды.
ҚР Білім және ғылым министрінің бұйрығымен 2008-2009 оқу жылында университетте 6M030100 Құқықтану мамандығы бойынша магистратура ашылды.
2010-2011 оқу жылында - 6D030100 Құқықтану мамандығы бойынша PhD докторантура.
Заң факультетінде оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде білім беру бағдарламалары бойынша жүргізіледі:
Бакалавриат
-6В04220-Құқықтану
- 6В12330-Құқық қорғау қызметі
Магистратура
7М04218-құқықтың өзекті мәселелері (бейіндік);
7М04208-құқықтың өзекті мәселелері (ғылыми-педагогикалық)
PhD докторантура 8D04208 «Қазақстандық құқық дамуының заманауи үрдістері».
6В04220-Құқықтану білім беру бағдарламасы
Кәсіби қызмет
Мемлекеттің, жеке және заңды тұлғалардың құқықтық салада туындайтын заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау, қауіпсіздік, сақталу кепілдігі.
Кәсіби қызметтің объектілері:
- Құқық қорғау органдары;
- мемлекеттік билік пен басқарудың сот, атқарушы және өкілді органдары;
- мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындар
- насихаттау;
- банктер;
- сақтандыру және аудиторлық компаниялар
Кәсіби қызметтің түрлері
6В04220 - Құқықтану білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:
- мемлекеттік органдар мен мекемелердегі ұйымдастыру-басқару қызметі;
- ішкі істер органдарында, қаржы полициясында, ұлттық қауіпсіздік органдарында, прокуратурада, сот мекемелерінде және т.б.
- орта арнаулы оқу орындарындағы оқу немесе педагогикалық қызмет.
Кәсіби қызметтің типтік міндеттері
- адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың тиімділігін арттыру;
- кәсіпкерлік қызметті қорғау және қолдау;
- қылмыстың алдын алу;
- адам мен азаматтың құқығын қорғау.
6В12330-Құқық қорғау қызметі білім беру бағдарламасы
Кәсіби қызмет
Құқық қорғау қызметі құқық бұзушылықтардың алдын алуға, тергеуге және ашуға, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге, қылмысқа және басқа да құқық бұзушылықтарға қарсы күреске бағытталған.
Кәсіби қызметтің объектілері
Түлектердің кәсіби қызметінің нысандары құқық қорғау және сот органдары, жалпы және орта кәсіптік оқу орындары болып табылады.
Кәсіби қызметтің түрлері
6В12330 - Құқық қорғау қызметі білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврлар келесі кәсіби қызметті жүзеге асыра алады:
- құқық қолдану практикасының жекелеген түрлері: тергеу, тергеу-криминалистикалық, тергеу-экономикалық, жедел-тергеу, жедел-экономикалық, жедел-криминалистикалық, әкімшілік-құқықтық, қылмыстық-атқарушы, адвокат, сарапшы, нотариус;
- жалпы және орта кәсіптік мектептердегі оқытушылық қызмет.
Кәсіби қызметтің типтік міндеттері
- адам мен азаматтың құқығын қорғау;
- кәсіпкерлік және өзге де заңдарға қайшы келмейтін қызметті қорғау және қолдау;
- қылмыстың алдын алу;
- заңдылық пен тәртіпті нығайту.
7М04218-Құқықтың өзекті мәселелері (профильдық); 7М04208- Құқықтың өзекті мәселелері (ғылыми-педагогикалық) магистратура мамандығы
Магистратурада мамандарды даярлау екі бағытта жүзеге асырылады:
- профиль (заң магистрі)
- ғылыми-педагогикалық (заң ғылымдарының магистрі)
Магистранттардың кәсіби қызметінің нысандары:
мамандандырылған оқу орындарында - құқық қорғау органдары, атқарушы билік, өкілетті және сот органдары, адвокаттар, банктер, сақтандыру және аудиторлық компаниялар, мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдар;
ғылыми-педагогикалық дайындықта - жоғарыда аталған объектілер, сонымен қатар ғылыми ұйымдар, жоғары оқу орындары.
Заң магистрі келесідей жұмыс істей алады:
- тергеуші және аға тергеуші, прокурор, судья, инспектор, сот приставы;
- адвокат және заңгерлік кеңестің жетекшісі;
- нотариус;
- сарапшы;
- мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар мен мекемелердегі құқықтық, ұйымдастырушылық, талдау және кадрлар бөлімінің бастығы және маманы;
- мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдардағы адвокат;
Заң магистрі келесідей жұмыс істей алады:
- ғылыми-зерттеу институттарының, мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдардың жетекші маманы;
- оқытушы, университеттердің аға оқытушысы.
Кәсіби қызметтің түрлері
Магистратура мамандығының түлектері келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады: әкімшілік-әкімшілік, сараптамалық-консультативтік, құқықтық, ұйымдастырушылық-басқарушылық, сонымен қатар ғылыми-педагогикалық дайындық - педагогикалық, ұйымдастырушылық-әдістемелік қызмет.
Оқу күндері
Магистратураның білім беру бағдарламасын игерудің стандартты ұзақтығы бағытқа және алдыңғы дайындыққа байланысты: профиль - 1 жыл, ғылыми-педагогикалық - 2 жыл.
Білім беру магистрлік бағдарламаларын сәтті игерген түлектер докторантурада оқуға дайындалып жатыр.
Үміткерлердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
Үміткерлердің тиісті жоғары білім туралы мемлекеттік құжаты болуы керек.
Магистратураға қабылдау конкурстық негізде, Қазақстан Республикасының магистратурасына оқуға қабылдаудың Үлгі ережесіне сәйкес, түсу емтихандарының нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.
6D030100 «Құқық» мамандығы бойынша PhD докторы
Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауды жетілдіру, сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді модернизациялау мақсатында 2010 жылдан бастап Қазақ гуманитарлық-заң университетінде жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау заң факультетінің базасында жүзеге асырылады - доктор PhD.
ҚазГЗУУ-дың PhD докторанттары ғылыми-педагогикалық бағытта докторанттарды даярлайды, оқу мерзімі - 3 жыл.
Докторантура мамандықтары бойынша жоғары ғылыми және педагогикалық білімнің кәсіби мамандандырылған білім беру және кәсіби бағдарламасын жүзеге асырады:
Докторантураның білім беру бағдарламасы (докторлық бағдарламалар) - докторанттың траекториясын анықтайтын және диссертацияны сәтті қорғаумен аяқталатын үздіксіз жаңартылатын оқу-зерттеу кешені.
PhD докторантурада оқыған алғашқы екі жыл міндетті теориялық дайындықтан өтіп, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады. Әр семестрдің соңында олар аралық аттестациядан өтіп, диссертациялық зерттеудің бөлігі ретінде өздерінің ғылыми жұмыстары туралы есеп беруі керек. Оқудың үшінші жылында олар толықтай диссертация жазумен және жария қорғауға дайындалумен айналысады.