Бакалавриат

Жоғары білім мамандықтары

Бакалавриат мамандықтары

1 Білім беру

5В010200 Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі

5В010300 Педагогика және психология

5В010400 Бастапқы әскери даярлық

5В010800 Дене шынықтыру және спорт

5В011400 Тарих

5В011600 География

5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті

5В011900 Шет тілі: екі шет тілі

2 Гуманитарлық ғылымдар

5В020300 Тарих

5В020500 Филология (қазақ филологиясы/орыс филологиясы)

3 Құқық

5В030100 Құқықтану

5В030300 Құқық қорғау қызметі

4 Өнер

5В042100 Дизайн

5 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

5В050200 Саясаттану

5В050300 Психология

5В050600 Экономика

5В050800 Есеп және аудит

5В050900 Қаржы

5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару

6 Жаратылыстану ғылымдарды

5В060200 Информатика

7 Техникалық ғылымдар және технологиялар

5В070100 Биотехнология

5В070300 Ақпараттық жүйелер

5В070400 Есептеу техникасы және бағдармалық қамтамасыз ету

5В071800 Электроэнергетикасы

5В072900 Құрылыс

5В073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология

8 Қызмет көрсету

5В090100 Көлікті пайдалану және жүк козғалысы мен тасымалдауды

ұйымдастыру

5В090500 Әлеуметтік